www.OSADNI1476.cz

Kontrolní komise

KONTROLNÍ KOMISE:

Jaroslava Carrascová

Ing. arch. Hana Kodrová

Ing. arch. Jana Mastíková

email: osadni1476kk@seznam.cz