www.OSADNI1476.cz

Kontakty

V případě:

  •      Změny v evidenci osob (družstevníci i majitelé mají povinnost nahlásit počet skutečně žijících osob v bytě) – vydávání evidenčních listů, nájemních smluv, vyúčtování apod.
  •     Havárie, opravy, servis v domě apod.

- kontaktujte správcovskou firmu